S3 Gaushala

Mantra Sadhana

  • DURGA SAPTASHATHI¬†
  • NAVAKSHARI MANTRA
  • MAHA MRUTYUNJAYA MANTRA
  • GAYATRI MANTRA
  • VIDYARANYA PROKTA BIJA MANTRA SAMPUTITA SRI SUKTA MAHALAKSHMI SADHANA
  • 9 DAY NAVARATRI ANUSHTAN-DURGA SAPTASHATHI SADHANA¬†& GAYATRI SADHANA
Copyright @ . All Rights Reserved by Shraddha Saburi Samidha.